Curs 2021/22: Nivells C2.1 i C2.2 d’anglès

El nivell Avançat C2 d’anglès es va començar a impartir, de manera experimental, a diferents escoles oficials  d’idiomes de Catalunya el curs 2019-2020. El nivell s’imparteix en dos cursos de 130 hores lectives cadascun (nivell  C2.1 i nivell C 2.2) i en la modalitat semipresencial.

Accés 

Per accedir als estudis de C2 (C2.1) d’anglès cal haver obtingut el certificat de nivell Avançat C1 o equivalent en  aquest idioma, segons la RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost. Els requisits i l’accés a aquests estudis  s’especifiquen a la RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig.

Trobareu tota la informació detallada sobre aquest nivell en aquest document.