Classes de conversa

Curs reservat per a alumnes oficials de l’escola


IMPORTANT.
El 28 de setembre de 2020, s’obria la matriculació telemàticament per aquest curs fins que s’omplin les places ofertes.

Objectius del curs
L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Sant Gervasi, organitza classes de conversa on es tractaran temes d’actualitat.

Professor
Marius Palmer

Durada
15 sessions d’1 hora.

Dates
Del 13 d’octubre de 2020 al 2 de febrer de 2021
Del 9 de febrer al 25 de maig de 2021

Classes, horaris i nivells
Dimarts:

De 30 hores  a 18.30 hores
Nivells: A2 – AB1

De 18.45 hores a 19.45 hores
Nivells:  B2.1 –B2.2

De 20.00 hores a 21.00 hores
Nivells: B2.2 – C1

Nombre d’alumnes per grup
8 mínim i 12 màxim

Requisits
Ser alumne oficial de l’escola

Preu
50€ per les 15 sessions