Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

Convocatòria ordinària per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi (B1 i B2) i avançat C1 (maig-juny de 2021)

Període de inscripció:  del 1 de març (a partir de les 9 h) al 5 de març de 2021

Trobareu tota la informació  aquí.