Bonificació preu matrícula curs 21-22 per a cursar una segona llengua estrangera a l’EOI

El curs 2021-2022 s’aplicaran les següents bonificacions al preu de matrícula:

  • L’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics, que es matricula d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudia en el seu centre educatiu, té una bonificació del 50% del preu públic.
  • L’alumnat matriculat en una escola oficial d’idiomes que cursa una llengua estrangera i vol estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, té una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculi.
  • L’alumnat matriculat en una escola oficial d’idiomes, que cursa una llengua estrangera en el nivell d’intermedi B2 (B2.2), que es matriculi en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, té una bonificació del 50% del preu públic de la matricula de la nova llengua