Presentació

L’EOI Barcelona III – Sant Gervasi va obrir per primera vegada les seves portes el mes de setembre de 2003. Amb una matrícula de 213 alumnes, es van començar cursos d’A1 d’alemany i d’A1 i A2 d’anglès. Actualment l’escola ofereix tots els nivells d’EOI per a alemany, d’A2 a C1 d’anglès, i d’A1 a B2.2 de francès.

La nostra EOI, després de trobar-se uns anys allotjada provisionalment dins l’edifici de l’IES Montserrat, ha estat traslladada sense sortir del districte a l’edifici de l’antic IES Gal·la Placídia, situat a l’Avinguda de la Riera de Cassoles, 23-27, que s’ha habilitat per tal de seguir l’activitat acadèmica a partir del curs 2010-2011.

L’ensenyament que ofereix l’EOI Barcelona III – Sant Gervasi està dirigit a un alumnat adult. Dins el perfil dels aprenents, en una EOI es troben persones que volen aprendre una llengua estrangera per motius personals, acadèmics o professionals. Per aquest fet, les classes es basen sovint en l’intercanvi d’experiències diverses que fan de la comunicació un dels objectius acadèmics més rellevants per assolir un nivell elevat de competència en la llengua estrangera. L’assistència regular i la participació a les classes i a totes les activitats és tan indispensable com la dedicació personal a l’estudi.

Els objectius, els nivells, la metodologia i l’avaluació de l’aprenentatge de llengües a les Escoles Oficials d’Idiomes al nostre país es troben definits, segons estableix el Departament d’Educació, pel Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües desenvolupat pel Consell d’Europa mitjançant la seva divisió de Llengües Modernes. A mida que s’avança en els cursos es poden obtenir els certificats corresponents al nivell bàsic A2, al nivell intermedi B1, al nivell intermedi B2 i al nivell avançat C1 d’alemany i anglès i francès fins a B2 que expedeixen solament les Escoles Oficials d’Idiomes.

El nostre alumnat pot gaudir del servei de consulta i préstec de material divers a la biblioteca, que es va obrir el curs 2005-2006. L’escola ofereix també, cada any, un programa d’activitats culturals variat, com ara conferències, actuacions musicals, representacions teatrals, concursos o celebracions tradicionals que constitueixen tant un complement de l’activitat a l’aula com un espai de relació i comunicació més ampli per a tots els membres de l’EOI.

Finalment, i amb el desig d’anar millorant, us agrairem que ens feu arribar qualsevol suggeriment o consulta sempre i quan ho considereu convenient.

La directora

Claudia Back