Professorat i PAS

Professorat

ALEMANY
Professor/a Horari de visita
Claudia Back
(directora)
dimarts de 18:00h a 19:00h
Marta Serena dijous de 16:00h a 16:30h
Edzard van Hoorn dimecres de 16:00h a 16:30h
dijous de 16:00h a 16:30h
Cristina Malgrat
(cap de departament)
dimecres de 18:00h a 18:30h
dijous de 16:00h a 16:30h
ANGLÈS
Professor/a Horari de visita
Guillem Amorós dimarts de 16:00h a 16:30h
dimecres de 16:00h a 16:30h
Sílvia Matz
(secretària)
dilluns de 17:00h a 18:00h
Montserrat Roca
(cap de departament)
dijous de 16:00h a 17:00h
Paul Roselló dimecres de 15:30h a 16:30h
FRANCÈS
Professor/a Horari de visita
Agnès Paulette Aubertot dilluns de 15:30h a 16:30h
Xavier Pascual
(cap d’estudis i coordinador informàtic)
dimarts de 16:00h a 17:00h
Anna Ribau
(cap de departament)
dimecres de 15:30h a 16:30h

PAS

NOM AREA
Anna Allo Sánchez Administració
Xavier Parra Méndez Consergeria