Equip directiu

PROFESSOR/A DIES DE VISITA DIA HORARI
Directora
Claudia Back
Direcció dimarts de 16:00h a 17:00h
Visita dimarts de 17:00h a 18:00h
Cap d’Estudis
Xavier Pascual
Direcció dimarts de 16:00h a 17:00h
Visita dimarts de 17:00h a 18:00h
Secretària
Sílvia Matz
Direcció dilluns de 16:00h a 17:00h
Visita dimecres de 15:00h a 16:00h