Consell escolar

SECTOR REPRESENTANTS
EQUIP DIRECTIU Directora: Sra. Claudia Back
Cap d’estudis: Sr. Xavier Pascual Calvo
Secretària: Sra. Sílvia Matz Cabot
AJUNTAMENT Sr. Sergi Martí Moreno
PROFESSORAT Sr. Guillem Amorós Solivellas
Sra. Cristina Malgrat Vidal
Sra. Montserrat Roca Pallicer
PAS Conserge: Sr. Xavier Parra Méndez
ALUMNAT Sra. Ana Campos Pujadas
Sr. Ramon Casals Coll
Sr. Josep Maria Padrol Vallverdú