Oferta educativa

FORMACIÓ
Oficials Presencial Anual. Oferta a totes les EOI de Catalunya
Quatrimestral. (EOIBD i EOI Vall d’Hebron)
PIA. Reserva de places per a professorat de primària i secundària a través del Departament d’Ensenyament. Informació.
Semipresencial EOIBD, EOI Vall d’Hebron i EOI La Pau
On-line Institut Obert de Catalunya Fins al nivell Intermedi B2
No oficials Monogràfics. Cursos especialitzats d’alemany i anglès quatrimestrals adreçats a persones que ja compten amb un nivell mig-alt.
Intensius d’estiu. Al llarg del mes de juliol, cursos d’anglès i francès de diferents nivells amb sessions de 10:00h a 14:00h de dilluns a divendres.
CERTIFICACIÓ PER CANDIDATS LLIURES
Convocatòria extraordinària Nivells intermedi B1 i B2 d’anglès. Inscripció al novembre i proves al febrer.
Convocatòria ordinària Nivells intermedi B1 i B2 de llengües estrangeres. Inscripció al febrer i proves al juny.

Més informació