Aktuelles Deutschland

L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona III – Sant Gervasi presenta el següent Curs Monogràfic:

Aktuelles Deutschland

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

No queda cap plaça vacant per a aquest curs!

IMPORTANT:Un cop hagueu efectuat el pagament de la matrícula, constareu com a inscrits en el curs. Només ens posaríem en contacte amb vosaltres en cas que el curs s’hagués d’anul·lar o si us faltés algun document.

Objectius del curs i continguts

L’objectiu principal és mantenir, practicar i perfeccionar l’expressió i la comprensió oral d’una manera dinàmica a la vegada que ampliar i aprofundir en el coneixement de la cultura alemanya.

Els temes tractats es mouran dins l’àmbit de l’actualitat i de la cultura alemanya i seran de temàtica diversa. A través de diferents fonts com notícies, articles de diaris i revistes, alguns fragments de llibres, s’enfocaran diversos aspectes de la vida de l’àmbit germànic. La metodologia serà comunicativa i es comptarà amb la participació de l’alumne com a aprenent actiu, on se’l convida a contribuir al màxim possible a intercanviar experiències i a debatre la seva percepció i interpretació del material.

Professora: Christina Koch

Llicenciada en cant clàssic per l’ESMUC de Barcelona el 2010 compagina l’activitat musical amb l’ensenyament de la seva llengua materna. Ha treballat com a professora d’alemany a diferentes escoles d’idiomes (Merit School UPC i Sant Cugat, Cic Via Augusta,Conectum) i EOIs (Cornellà, Viladecans, El Prat del Llobregat) des del seu trasllat de Berlin a Catalunya l’any 1997.

Ha estat convidada com a professora de fonètica en diverses ocasions per diferentes corals del pais (Coro Joven de Andalucia entre d’altres). També ha treballat amb cantants d’òpera (3 Knaben de la producció de la flauta màgica al Teatre del Liceu) i Lied .

Durada:

30 hores (15 sessions de 2 hores)

Dates:

7 d’octubre al 3 de febrer

Classes:

dilluns de 19:00h a 21:00h

Nombre d’alumnes per grup:

12 minim i 20 màxim

Curs impartit en alemany
Requisits:

Tenir el Certificat de Nivell intermedi B2 (5è curs acabat) d’EOI o equivalent o C1, que caldrà acreditar en el moment de la matrícula.

Preu:

199.80€ més 10€ de material

Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 d’octubre de 2017, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 30 euros en concepte de materials i ús de les instal·lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Prova de nivell:

El 25 de setembre a les 17:00h es farà un test d’anivellament a aquelles persones que no disposin d’acreditació del nivell exigit.

Matrícula:

La matrícula es realitzarà telemàticament des d’aquest lloc web del 27 de setembre al 3 d’octubre (en cas que quedin places disponibles es mantindrà oberta la matrícula fins que es cobreixin).

Documentació que cal adjuntar el dia de la matrícula:
  • Imatge escanejada o fotografia del DNI/Passaport (només nous alumnes).
  • 1 fotografia tipus DNI (només nous alumnes).
  • Si escau, escaner o fotografia del certificat acreditatiu del nivell (només nous alumnes).
  • Si escau, escaner o fotografia de la documentació que dóna dret a la reducció en l’import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)

NOTA: Els arxius escanejats o fotografiats no poden pesar més d’1Mb. Procureu que les imatges es vegin bé, sinó la matrícula podria quedar sense efecte.

Certificat:

En acabar el curs es donarà un certificat acreditatiu.

Assistència

Es requereix un 80% d’assistència per obtenir Certificat.

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L’import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs