Guia de l’alumnat

Descripció del centre
L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona III- Sant Gervasi és un centre públic de règim especial destinat a l’ensenyament de llengües a adults. Depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Organigrama

  • Consell Escolar
  • Direcció
    • Directora: Claudia Back
    • Cap d’estudis: Xavier Pascual
    • Secretària: Cristina Malgrat

Pla d’estudis
La finalitat dels ensenyaments a… Llegeix més»