Projecte educatiu de centre (PEC)

El Projecte Educatiu de Centre de l’EOI de Tortosa es troba recollit en el següent document: