Consell Escolar

 

Membres Nats:

Presidenta: Mercè Falcó Pegueroles

Secretària:Eva Cid Aranda

Cap d’estudis: Fernando Romeu Esquerré

Ajuntament de Tortosa: Anna Algueró Caballé

Personal d’Administració i Serveis: David Sancho Torné

Sector Professorat:

Rubén Alonso Betoret (Departament d’alemany)

Guilhem Almirall (Departament de francès)

Marta Arnal Gas (Departament d’anglès)

Sergi Panisello Ramírez (Departament d’anglès)

Marc Lleixà Quadrat (Departament d’anglès)

Alumnat:

Júlia Terol Torres

Rosa Chert Estorach

Víctor Querol Aleixandri

Sabina Baset Rubert

Cristina Bel Campos

Contacte amb el sector alumnat: aleoitortosa@gmail.com