Reserva de places per al professorat

La selecció del professorat que té reserva de plaça a la nostra EOI es fa a través de la Servei de formació del professorat.

Podeu consultar la informació sobre oferta de cursos per al professorat, requisits i calendari en els següents enllaços:

Enllaç 1:
Enllaç 2: