Absències del professorat

Dimarts 16 d’octubre

Francesca Solsona – 2n B i 3r A d’anglès

Dimecres 17 d’octubre

Francesca Solsona – 3r M i 3r B  d’anglès