Tests de nivell curs 2018-2019

 SETEMBRE 2018

Dia Idioma Hora
10

13

C1 anglès  

C1 francès

18h

18h

12

 

Alemany 10h
Anglès
16h

18.30

Àrab 9.30
Català  12h
Espanyol 10h
Francès 10h
Rus  10h
13

 

Alemany 18h
Anglès 10h

12h

Àrab 18h
Català 
Espanyol
Francès
Rus
25 PIA (TN + prova d’ordre C1)
18h

TESTS DE NIVELL EXTRAORDINARIS

IDIOMA DIA HORA AULA
Alemany Se n’informarà a partir del dia 17 de setembre.
Anglès
Àrab
Català
Espanyol
Francès
Rus