Activitat cultural organitzada pel Departament d’Anglès

PUB QUIZ in Highland. 19 and 20 December at 19.00.