Horaris i professorat d’espanyol

Departamento de español para extranjeros – Horarios – Curso 2017/2018

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR/A HORARI AULA
1 16A Sara Antequera Dilluns i dimecres de 16 a 18:30h 11
2 16A Sandra García Dilluns i dimecres de 16 a 18:30h 7
3 16B Sara Antequera Dimarts i dijous de 16 a 18:30h 20
4 18:30C (1Q) Sandra García De dilluns a dijous de 18:30  a 21h 20
5 18:30C (2Q) Sandra García De dilluns a dijous de 18:30  a 21h 20

* D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament en l’aplicació de la 19a hora lectiva d’horari setmanal dels professors, les classes dels dilluns i dimarts seran de 2 h 30 m i les classes dels dimecres i dijous de 2 h 15 m.

Estos horarios pueden ser modificados por motivos de fuerza mayor como adjudicaciones, nombramientos, etc.