Pla d’Impuls de l’Anglès (PIA)

INFORMACIÓ GENERAL

 

 

 

  • CALENDARI DE MATRÍCULA D’ANTICS ALUMNES PIA –  Curs 2017/18

Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes del Pla d’Impuls de l’Anglès, a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona l’alumne haurà fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

ALUMNES
 

 

Dilluns 3 de juliol

ACCÉS AL NIVELL C1

 

ACCÉS A 4t i 5è

 

Alumnes de 5è del curs 2016-17 que hagin aprovat la prova de certificat de nivell Avançat amb una nota de 75-100 punts.

 

Alumnes 4t del curs 2016-17  que han obtingut la qualificació d’APTE/A

 

 

 

Dimarts 4 de juliol.

 

Alumnes de 5è del curs 2016-17 que hagin aprovat la prova de certificat de nivell Avançat amb una nota de 65-74.99 punts.

 

 

Alumnes de 4t i 5è del curs 20156-17 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA  o NO PRESENTAT/DA.

 

Dimecres 5 de juliol.

 

Alumnes de C1 del curs 2016-17  NO PRESENTAT/ADA, NO QUALIFICAT/ADA, NO APTE/A  o que van fer RENÚNCIA de matrícula

 

 

Alumnes de 4t i 5è del curs 2016-17 que van fer RENÚNCIA de matrícula.

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoitarragona.cat  on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini el dia i hora que s’indica al calendari, sense tancar l’anterior franja.

En els casos dels alumnes repetidors, els quals hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic de segona matrícula, l’aplicatiu proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial – Curs 2017-2018” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula al banc o caixa especificat en el mateix resguard, en el termini de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

* En cas d’incidències en la matrícula, es resoldran presencialment a la secretaria del centre el dia 13 de juliol.

 

  • CALENDARI DE MATRÍCULA DE NOUS ALUMNES PIA –  Curs 2017/18

Publicació del llistat d’admesos

Admesos 4t PIA

Admesos 5è PIA

Admesos C1 PIA
Matrícula presencial a la secretaria de l’escola: Dilluns 25 de setembre (10-12:30h)

 

  • CURSOS I PROFESSORAT – Curs 2017/18
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
4 19A Anna Segarra Dilluns i dimecres de 19 a 21h 16
5 17A Anna Segarra Dilluns i dimecres de 17 a 19h 16
5 19B Josep Súller Dimarts i dijous de 19 a 21h 11
C1 18:30B Jose M. Alfonso Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 16

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.

  • INFORMACIÓ GENERAL

Quin dia comencen les classes dels cursos PIA:Curs 2017/18  El dia 27 de setembre pels grups A i el dia 28 de setembre pels grups B.

On s’imparteixen els cursos PIA: A l’EOI de Tarragona (Carrer Smith núm. 55, 43004 Tarragona)

Informació relativa al PIA: La EOI fa l’anivellament dels cursos i imparteix les classes, per encàrrec del Departament d’Ensenyament. Per tant, tota la resta d’informació (accés i requisits, acceptació de solicituds per participar-hi, continuïtat en els cursos, etc.) s’ha de consultar a la Secció de Formació de Professorat del Departament d’Ensenyament.

Gratuïtat de la matrícula: Gratuïtat matrícula

Normativa alumnat oficial: Els alumnes del Pla d’Impuls extensiu (cursos de setembre a juny), són alumnes oficials del centre i, per tant, tenen el dret i el deure d’estar informats de tots els processos que impliquen al nostre alumnat oficial (pre-inscripció i matrícula, data d’inici dels cursos, llibres de text, canvis d’horaris, normes administratives, proves finals, calendaris, etc.) Tota aquesta informació es pot trobar a les diferents seccions de la nostra web.

Llibre de text: Llibres de text dels cursos del Pla de l’Impuls de l’Anglès