Cursos especials

OFERTA DE CURSOS

CURSOS ESPECIALS > A L’ENLLAÇ SEGÜENT JULIOL 2018

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS ESPECIALS

CURSOS MONOGRÀFICS

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic…), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions….), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.

CURS DE LLENGUA INSTRUMENTAL

Els cursos d’actualització i perfeccionament de llengua instrumental estan adreçats a qualsevol persona, des de primer fins a cinquè curs d’escola oficial d’idiomes.

Són cursos intensius o bé extensius impartits al llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 90 hores.

PREUS PÚBLICS

Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb Secretaria (Telf. 977 22 69 36)