Horaris i professorat de català

Departament de català – Horaris – Curs 2017/2018

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
1 16B Clara Maragall Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 2
3 16A Clara Maragall Dilluns i dimecres de 16 a 18:30h* 4
5 18:30A semi Clara Maragall Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 21h 11
6 18:30A semi Clara Maragall Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 21h 11

* D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament en l’aplicació de la 19a hora lectiva d’horari setmanal dels professors, les classes dels dilluns i dimarts seran de 2 h 30 m i les classes dels dimecres i dijous de 2 h 15 m. Els grups semipresencials sempre faran 2 h 30 m, independentment del dia de classe.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major (adjudicacions, nomenaments, etc).