Horaris i professorat d’àrab

Departament d’àrab – Horaris – Curs 2017/18

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
1 16B Joana Hernández Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 4
1 18:30A Joana Hernández Dilluns i dimecres de 18:30 a 21h* 4
2 18:30B Joana Hernández Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 4
3A 18:30B Núria Abella Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 3
3B 16B Núria Abella Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 3

* D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament en l’aplicació de la 19a hora lectiva d’horari setmanal dels professors, les classes dels dilluns i dimarts seran de 2 h 30 m i les classes dels dimecres i dijous de 2 h 15 m.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.