Horaris i professorat d’anglès

Departament d’anglès – Horaris – Curs 2017/18

NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
1 9:30A Inés Martínez Dilluns i dimecres de 9:30 a 12h* 8
1 10B Inés Martínez Dimarts i dijous de 10 a 12:30h* 8
1 13:30B Juan M. Villamayor Dimarts i dijous de 13:30 a 16h* 7
1 13:30C (1Q) Lluïsa Duat De dilluns a dijous de 13:30 a 16h* 1
1 16A Juan M. Villamayor Dilluns i dimecres de  16 a 18:30h* 15
1 16B Lluïsa Duat Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 1
1 18:30A Lluís F. Lázaro Dilluns i dimecres de  18:30 a 21h* 7
1 18:30B Lluís F. Lázaro Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 1
2 9:30A Lluïsa Duat Dilluns i dimecres de 9:30 a 12h* 1
2 10B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 10 a 12:30h* 15
2 13:30B Maite Santacreu Dimarts i dijous de 13:30 a 16h* 15
2 13:30C (1Q) Rosa M. Monné De dilluns a dijous de 13:30 a 16h* 10
2 13:30C (2Q) Lluïsa Duat De dilluns a dijous de 13:30 a 16h* 1
2 16A Elena Ferran Dilluns i dimecres de 16 a 18:30h* 1
2 16B Joana Comas Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 5
2 18:30A Elena Ferran Dilluns i dimecres de 18:30 a 21h* 1
2 18:30B Joana Comas Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 5
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
3 9:30A Joana Comas Dilluns i dimecres de 9:30 a 12h* 5
3 10B Sofia Ariño Dimarts i dijous de 10 a 12:30h* 7
3 13:30A Joana Comas Dilluns i dimecres de 13:30 a 16h* 5
3 13:30B Dolors Muñoz Dimarts i dijous de 13:30 a 16h* 16
3 13:30C (2Q) Rosa M. Monné De dilluns a dijous de 13:30 a 16h* 10
3 16A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de 16 a 18:30h* 20
3 16B Sofia Ariño Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 7
3 16B Dolors Muñoz Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 16
3 18:30A Montse Rios Dilluns i dimecres de 18:30 a 21h* 13
3 18:30A semi Barbara Latham Semipresencial. Dimecres de 18:30 a 21h 10
3 18:30B Barbara Latham Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 19
3 18:30B semi Montse Rios Semipresencial. Dimarts de 18:30 a 21h 10
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
4 9:30A Rosa M. Monné Dilluns i dimecres de 9:30 a 12h* 10
4 10B Rosa M. Monné Dimarts i dijous de 10 a 12:30h* 10
4 13:30A Elena Pérez Dilluns i dimecres de 13:30 a 16h* 15
4 13:30B Anna Segarra Dimarts i dijous de 13:30 a 16h* 9
4 16A Josep Súller Dilluns i dimecres de 16 a 18:30h* 10
4 16A Montse Rios Dilluns i dimecres de 16 a 18:30h* 13
4 16B Montse Rios Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 18
4 16B Lluís Garcia Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 14
4 16B semi Lluís F. Lázaro Semipresencial. Dijous de 16 a 18:30h 10
4 18:30A Juan M. Villamayor Dilluns i dimecres de 18:30 a 21h* 15
4 18:30A semi Josep Súller Semipresencial. Dilluns de 18:30 a 21h 10
4 18:30B Lluís Garcia Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 14
4 18:30B Juan M. Villamayor Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 7
5 9:30A Sofia Ariño Dilluns i dimecres de 9:30 a 12h* 7
5 10B Anna Segarra Dimarts i dijous de 10 a 12:30h* 9
5 13:30A John Butler Dilluns i dimecres de 13:30 a 16h* 13
5 13:30B Yolanda Scott-Tennent Dimarts i dijous de 13:30 a 16h* 18
5 16A Barbara Latham Dilluns i dimecres de 16 a 18:30h* 14
5 16A Jose M. Alfonso Dilluns i dimecres de 16 a 18:30h 5
5 16B Barbara Latham Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 19
5 16B semi Sidney Martín Semipresencial. Dimarts de16 a 18:30h 10
5 18:30A Jose M. Alfonso Dilluns i dimecres de 18:30 a 21h* 5
5 18:30B Yolanda Scott-Tennent Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 18
5 18:30B semi Sidney Martín Semipresencial. Dijous de  18:30 a 21h 10
NIVELL CODI GRUP PROFESSOR HORARI AULA
C1 10B John Butler Dimarts i dijous de 10 a 12:30h* 13
C1 16B John Butler Dimarts i dijous de 16 a 18:30h* 13
C1 18:30A Jesús Monllaó Dilluns i dimecres de 18:30 a 21h* 14
C1 18:30B Jesús Monllaó Dimarts i dijous de 18:30 a 21h* 13

  * D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament en l’aplicació de la 19a hora lectiva d’horari setmanal dels professors, les classes dels dilluns i dimarts seran de 2 h 30 m i les classes dels dimecres i dijous de 2 h 15 m. Els grups semipresencials sempre faran 2 h 30 m, independentment del dia de classe.

Aquests horaris estan subjectes a possibles canvis per motius de força major, adjudicacions, nomenaments, etc.