Preguntes freqüents

1 .Com s’organitzen els estudis a l’E.O.I. ?

– Certificat de Nivell Bàsic: 1er i 2n curs. Equivalent al nivell A2 del Marc Europeu de Referència.
– Certificat de Nivell Intermedi : 3er curs. Equivalent al nivell B1 del Marc Europeu de Referència.
– Certificat de Nivell Avançat : 4rt i 5è curs. Equivalent al nivell B2 del Marc Europeu de Referència.
– Certificat de Nivell C1 del Marc Europeu de Referència.

2.  Quina és la duració dels cursos ?

La durada dels cursos de l’EOI de Sabadell és:
– oficials: 150 hores lectives (com a mínim)
– cursos d’estiu: 80 hores lectives
A l’EOI de Sabadell el curs oficial comença al setembre i finalitza al maig/juny. Altres EOIs fan cursos oficials en modalitat intensiva (d’octubre a gener i de febrer a maig); consulteu l’oferta de cadascuna de les escoles que us interessen (apartat “Altres EOIs” del nostre web). El curs d’estiu es realitza al juliol, i es fan generalment 20 sessions de 4 hores cadascuna, de matí o de tarda, que comencen aproximadament el dia 1.

3.  Preu del curs?

Taxes oficials aplicables a partir de l’1 de gener de 2015:

 1a matrícula   2a vegada (repetidors)  3a vegada (convocatòria addicional concedida)
  Matrícula oficial  275€ + 30€  412€ + 30€  495€ + 30€
 Família nombrosa categoria general o família monoparental  137,50€ + 30€  206,25€ + 30€  247,50€ + 30€

Família nombrosa (especial), víctimes del terrorisme o persones que acreditin una discapacitat (mínim 33%): gratuïta + 30€

Per als preus del curs d’estiu podeu consultar l’apartat “Cursos d’estiu” del nostre web.

4.  I les taxes per a alumnes de matrícula lliure ?

Consulteu la web oficial aquí

5.  Hi ha convocatòria d’exàmens lliures en aquesta EOI?

Febrer 2015:  Certificat de Nivell Intermedi d’anglès

Juny 2015: Certificat de Nivell Intermedi, Avançat i C1 d’alemany, anglès i francès

6.  Horaris?

Es poden escollir diferents franges horàries de 2 h 30 de duració en dies alterns, per als diferents idiomes i nivells.
Horaris de classe d’anglès, d’alemany, de català, de francès
Cursos d’estiu: teniu la informació sobre aquest punt a l’apartat “Cursos especials; cursos d’estiu” del nostre web.

7. Els estudis cursats a l’EOI tenen reconeixement com a crèdits a les carreres universitàries?

Algunes universitats catalanes reconeixen els cursos oficials (i de vegades també els cursos d’estiu) com a crèdits de lliure elecció. Per a més informació cal adreçar-se a la secretaria de la mateixa universitat. Sovint demanen un certificat amb el nombre d’hores i la nota numèrica (sobre 10 o sobre 100), que haureu de demanar al Departament d’Alumnat de l’EOI per presentar a la secretaria de la vostra facultat.