Equip directiu

Directora
Marie-Hélène Corgnou
mcorgnou@xtec.cat
Horari d’atenció: Dimarts i dijous de 12:30 a 13:30 / Dimecres de 18:00 a 19:00

Cap d’estudis
Anne-Marie Serrano
aserra66@xtec.cat
Horari d’atenció: Dilluns i dimecres de 10 a 11:00/ Dijous de 18:15 a 18:45

Secretària
Yolanda Ruiz
yruiz4@xtec.cat
Horari d’atenció: Dimarts i dijous de 11 a 12:00 / Dilluns de 18:15 a 18:45

Coordinador pedagògic
Màrius Bosch
mbosch82@xtec.cat
Horari d’atenció: Dimarts i dijous de 18 a 19:00 / Dimecres de 18:15 a 18:45

Administradora
Manoli Simó
msimo3@xtec.cat
Horari d’atenció: Dilluns i dimecres de 11 a 12:00