Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’Alemany
Anna Mària Muñoz

alemanyeoisabadell@gmail.com
Horari d’atenció: Dilluns de 18:15 a 18:45 i dimarts de 11:30 a 12:00

Cap de departament d’Anglès
Francesc Sánchez
eoisabadell.dep.angles@gmail.com
Horari d’atenció: Dilluns de 18:15 a 18:45 i dijous de 11:15 a 11:45

Cap departament de Català
Jaume Màcia
departamentdecatalaeoisabadell@gmail.com
Horari d’atenció: Dilluns i dimarts de 18:15 a 18:45

Cap departament de Francès
Corinne Royer
sabafran7@gmail.com
Horari d’atenció: Dimarts de 9:30 a 10.00 i dimecres de 18:00 a 18:30