Cursos oficials

MATRICULACIÓ

La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe i als exàmens corresponents. Per matricular-se a una EOI com a alumne oficial s’ha de complir un d’aquests requisits:

  • Tenir 16 anys (complerts abans del 31 de desembre de l’any de la matrícula).
  • Tenir 14 anys (complerts abans del 31 de desembre de l’any de la matrícula) per a idiomes diferents del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.

Taxes (curs 2016/17)

Les taxes oficials aplicables a partir de l’1 de gener de 2015 són les següents:

   1a matrícula   2a vegada (repetidors)  3a vegada (2016/2017)
Matrícula oficial  275€ + 30€  357,50€ + 30€  495€ + 30€
  Família nombrosa categoria general
o família monoparental
 137,50€ + 30€  178,75€ + 30€  247,50€ + 30€

Família nombrosa de categoria especial
Gratuïta + 30 €€
Discapacitat igual o superior al 33%
Gratuïta + 30 €€
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills
Gratuïta + 30 €€

El preu de la matrícula a un curs inclou les taxes corresponents i la quota complementària.

La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.