Matrícula

Calendari i informació general

Cliqueu aquí per llegir el document

Procediment

1-Accedir a l’àrea alumnat

2-Identificar-se:
Usuari = data de naixement, escrita segons el format que s’especifica
Contrasenya = números del DNI (sense la lletra final)

3-Accedir a l’aplicació de matrícula pestanya Gestió / opció Matrícula on-line

4-Seleccionar l’horari

5-Revisar i confirmar la matrícula

6-Fer el pagament de la matrícula (termini 24 h)

7-Lliurar al centre si escau, la documentació justificativa del dret a bonificació o o excempció abans de l’inici de les classes

Imports

IMPORT MATRÍCULA 2017-2018
1a matrícula 2a matrícula en el mateix nivell i idioma (Inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat) 3a matrícula en el mateix nivell i idioma (Inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat)
Nivell Intermedi (3r) i Nivell Avançat (4rt i 5è)  316€ 401,80€ 544,80€
Amb bonificació

Amb exempció

173€

30€

215,90€

30€

287,40€

30€

Nivell Bàsic (1r i 2n) i Nivell C1  305€ 387,50€ 525 €
Amb bonificació

Amb exempció

167,50€

30€

208,75€

30€

277,50€

30€

L’import de la matrícula a un curs inclou les taxes/preus públics corresponents i l’aportació complementària, aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

Accés per a formalitzar la matrícula

Cliqueu aquí per accedir a l’aplicatiu

Pagament

Els alumnes que es matriculin als cursos 1r, 2n, C1 o C2 hauran de fer el pagament de la matrícula a Caixabank i els serveis complementaris, 30€ al Banc de Sabadell  on ha de constar el nom i cognoms de l’alumne.

Els alumnes que es matriculin a 4t, 3r o 5è hauran de fer el pagament de matrícula i serveis complementaris (30€) al Banc de Sabadell on ha de constar el nom i cognoms de l’alumne.