Cursos intensius d’idiomes a l’estiu

juliol de 2017

alemany, anglès, català, francès, italià i polonès

Durant el mes de juliol l’EOI de Sabadell organitza cursos intensius de llengua instrumental de 80 hores, distribuïdes en sessions de 4 hores diàries.

FULL D’INSCRIPCIÓ

Queda tancat el formulari d’inscripcions “on line”. El divendres, dia 30 de juny, s’acceptaran matrícules presencials depenent de les places vacants que es disposin.

Per a la matrícula presencial podeu dirigir-vos al departament d’alumnat de l’escola:

Carrer Brujas 165 – 08202 Sabadell

Matins: de 10h a 13h
Tardes: de 16h a 19h

DESCRIPCIÓ

L’enfocament d’aquests cursos és comunicatiu. S’activen els recursos lingüístics necessaris perquè l’alumne utilitzi la llengua en situacions de la vida real. La docència a l’aula es combina amb activitats que fomenten l’adquisició i pràctica de la llengua objecte d’estudi.
Els continguts dels programes de cada idioma s’adeqüen al currículum de les escoles oficials d’idiomes, però no són equivalents als cursos ordinaris, ja que el nombre d’hores lectives dels cursos d’estiu són inferiors a les hores dels cursos ordinaris.

DATES i HORARI

Del 3 al 28 de juliol (ambdós inclosos)

4 hores diàries: de 9:30 a 13:30 o de 16:00 a 20:00

OFERTA
IDIOMA NIVELLS HORARIS
Alemany 1r i 2n Matí    de 9:30 a 13:30
Tarda de 16:00 a 20:00
Anglès 1rB, 2n, 3r, 4t, 5è i 5è+ Matí    de 9:30 a 13:30
Tarda de 16:00 a 20:00
Català 2n Matí    de 9:30 a 13:30
Francès 1r, 2n, 3r, 4t i 5è
1r i 2n
Matí    de 9:30 a 13:30
Tarda de 16:00 a 20:00
Italià 1r Tarda de 16:00 a 20:00
Polonès 1r Tarda de 17:00 a 19:00

 LLIBRES

L’escola us ofereix la possibilitat de comprar-los al centre els primers dies del curs. El professor/a us indicarà quins llibres utilitza.

EDAT MÍNIMA

A partir de 16 anys per a anglès i 15 anys per als altres idiomes

MATRÍCULA

Del 16 de maig al 28 de juny o fins a esgotar places

FORMA DE PAGAMENT

S’indicarà en el mateix formulari d’inscripció

PREU

338,80€. (preu del material no inclòs)

Preu especial per a polonès: 194,80€

Les famílies nombroses, famílies monoparentals, víctimes del terrorisme, i discapacitats, tindran una reducció de taxes. Caldrà adjuntar el document acreditatiu al fer la matrícula.

Només les famílies nombroses especials, víctimes del terrorisme o discapacitats hauran de fer la matrícula presencial aportant original i fotocòpia del document acreditatiu.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

A iniciativa de l’escola (per no poder obrir grups per excés o falta de demanda): es retornarà l’import total de la matrícula.

A iniciativa de l’alumne: es reemborsarà la totalitat de l’import pagat del curs menys 50,80€ en concepte de despeses administratives, sempre que l’anul·lació es faci abans del dia 23 de juny.

No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.

CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS
  • Nombre d’alumnes per curs: de 14 a 20 alumnes 
  • Atencióel curs d’estiu no serà en cap cas equivalent a un curs anual, ja que un curs d’estiu són 80 hores, i el curs acadèmic complet en té 150.
  • Aire condicionat a totes les aules
  • Servei de biblioteca i cafeteria
CERTIFICATS

Acreditacions d’assistència (mínim 80% de les classes) i d’aprofitament (en el cas, a més, de superació del curs). La nota mínima per a l’aprovat és de 65/100.

NOTA:  Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis