Professorat d’alemany

Professorat Càrrec Horari d’atenció a l’alumnat Adreça electrònica
Àstrid Ballester Professora Dimecres de 15:30 a 16:00
Dijous de 8:30 a 9:00
aballes2@xtec.cat
Alexandra Gieseken Professora Dimecres i Dijous:15:30-16:00 alexandraeoialemany@yahoo.es
Anna Maria Muñoz Cap de departament Dimecres: 11:30-12:00
Dijous: 18:15-18:45
amunoz20@xtec.cat
Olga Perarnau Professora Dimecres i Dijous: 18:15-18:45 operarna@xtec.cat

EMAIL DEL DEPARTAMENT: alemanyeoisabadell@gmail.com