Absències del professorat

  • Elaine Higa: professor substitut a partir de dijous 23 de novembre.
  • Cris Ferrés: a partir del 14 de novembre. Pendent de substitució.