Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

A l’EOI Osona s’imparteixen els idiomes d’anglès i francès.

Modalitat d’horari: curs extensiu en horari altern (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

HORARI DE CLASSE

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre.

La franja horària de classe és:
– DILLUNS I DIMARTS de 16.15 a 18.30 h i de 18.45 a 21.00 h
– DIMECRES I DIJOUS de 16.15 a 18.45 h i de 18.45 a 21.15 h

La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons les vacants disponibles.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell – curs 2017-2018

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI NIVELL AVANÇAT C1
CURSOS 1r 2n 3r 4t C1
Idioma Grups per nivells
Anglès 0 2 4 2 2 1
Francès 1 1 2 1 1 0


GRUPS I HORARIS CURS 2017-2018

* Dilluns i dimarts les classes de primera franja horària acaben a les 18.30 i les de segona franja a les 21.00 h

ANGLÈS HORARIS CURS 2017-2018
SEGON A
SEGON B
TERCER A
TERCER B
TERCER C
TERCER D
QUART A
QUART M
CINQUÈ A
CINQUÈ B
CINQUÈ M
C1
dilluns*-dimecres
dimarts*-dijous
dilluns*-dimecres
dilluns*-dimecres
dimarts*-dijous
dimarts*-dijous
dimarts*-dijous
dilluns*-dimecres
dimarts*-dijous
dimarts*-dijous
dilluns*-dimecres
dilluns*-dimecres
16.15-18.45
18.45-21.15
16.15-18.45
18.45-21.15
16.15-18.45
18.45-21.15
16.15-18.45
18.45-21.15
16.15-18.45
18.45-21.15
18.45-21.15
16.15-18.45
FRANCÈS HORARIS CURS 2017-2018
PRIMER
SEGON
TERCER A
TERCER B
QUART
CINQUÈ
dimarts*-dijous
dilluns*-dimecres
dilluns*-dimecres
dimarts*-dijous
dilluns*-dimecres
dilluns*-dimecres
16.15-18.45
18.45-21.15
16.15-18.45
18.45-21.15
16.15-18.45
18.45-21.15