Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Convocatòria extraordinària (febrer/març) (només anglès)

A l’EOI Sant Feliu de Guíxols només administrem al prova de Nivell avançat d’anglès.

Podeu trobar tota la informació necessària a la Web del Departament d’Ensenyament | Convocatòria extraordinària

Convocatòria ordinària (maig/juny)

A l’EOI Sant Feliu de Guíxols administrem les proves de Nivell Intermedi d’alemany, anglès i francès i de Nivell avançat d’alemany i anglès.

Podeu trobar tota la informació necessària a la Web del Departament d’Ensenyament | Convocatòria ordinària