ITALIÀ 1

Professor/a: Michela D'Auria

Nivell: A1  del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 28 sessions de 2:30 hores – 70 hores en total.
Dates de realització: del 9 d’octubre de 2017 al 28 de maig de 2018
Horari: dilluns, de les 18:00h a les 20:30h


Adreçat a qualsevol persona que desitgi introduir-se en la llengua i cultura italianes, ja sigui per interès personal, laboral o per fer turisme. No cal tenir coneixements previs d’italià.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament