FRANÇAIS 4

Professor: Julia Vergnais

Nivell: B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 4 d’octubre de 2018 a 23 de maig de 2019

Horari: dijous, de 18:00h a 20:30h

Adreçat a estudiant de nivell intermedi en llengua francesa que hagin fet ja un tercer curs de 70 hores de nivell A2/B1.1 al nostre centre o bé que puguin acreditar el nivell . El curs també pot ser d’interès per presentar-se a l’examen de certificat de nivell intermedi (CNI) de les EOIs.