ENGLISH through CINEMA and FILM

Professor/a: Carlos Garrido
Nivell: B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 15 sessions de 2 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 3 de novembre de 2016 al 2 de març de 2017
Horari: dijous, de les 17:00h a les 19:00h

Treballar la llengua anglesa mitjançant un recorregut per escenes emblemàtiques extretes de pel·lícules rellevants del cinema anglosaxó, en versió original, desenvolupant tasques destinades a implementar la comprensió i producció oral, atenent particularment al nivell avançat d’EOI pel que fa a tòpics, vocabulari i aspectes gramaticals, i establint hàbits cinèfils.