ITALIANO 4

Professor:. Michela D’Auria

Nivell: B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 3 d’octubre de 2018 a 8 de maig de 2019

Horari: dimarts, de 18:00h a 20:30h


Adreçat a les persones que van fer el curs Italià 3 ofert pel centre o bé a qualsevol persona que desitgi profunditzar el seu coneixement de la llengua i la cultura italianes. El curs també pot ser d’interès per presentar-se a l’examen de certificat de nivell intermedi (CNI) de les EOIs.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament