Area de Cursos Monogràfics i de Llengua Instrumental

L’objectiu del curs és millorar l’expressió oral a tots els nivells. En el marc de diferents blocs temàtics vinculats a l’actualitat es practicaran les destreses d’expressió, interacció i comprensió oral


ENGLISH through CINEMA and FILM

Professor/a: Carlos Garrido
Nivell: B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 15 sessions de 2 hores – 30 hores en total.
Dates de realització: del 3 de novembre de 2016 al 2 de març de 2017
Horari: dijous, de les 17:00h a les 19:00h

Treballar la llengua anglesa mitjançant un recorregut per escenes emblemàtiques extretes de pel·lícules rellevants del cinema anglosaxó, en versió original, desenvolupant tasques destinades a implementar la comprensió i producció oral, atenent particularment al nivell avançat d’EOI pel que fa a tòpics, vocabulari i aspectes gramaticals, i establint hàbits cinèfils.

L’objectiu del curs és millorar l’expressió oral a tots els nivells. En el marc de diferents blocs temàtics vinculats a l’actualitat es practicaran les destreses d’expressió, interacció i comprensió oral


ITALIÀ 2

Professora: Giulia Bellisai

Nivell: A2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Durada del curs: 30 sessions de 2.5 hores – 75 hores en total.

Dates de realització: 15/10/2015 – 2/06/2016

Horari: dijous, de les 18:00h a les 20:30h

Aquest curs s’adreça a les persones que van fer el curs Italià 1 ofert pel centre o bé a qualsevol persona que desitgi treballar la llengua i la cultura italianes, ja sigui per interès personal, laboral o bé perquè pensin viatjar a Itàlia. Cal tenir coneixements previs d’italià de nivell A1.


Professora: Giulia Bellisai
Nivell: A2+ del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Durada del curs: 30 sessions de 2.5 hores – 75 hores en total.
Dates de realització: del 19 d’octubre de 2016 al 31 de maig de 2017
Horari: dimecres, de les 18:00h a les 20:30h

Aquest curs s’adreça a les persones que van fer el curs Italià 2 ofert pel centre o bé a qualsevol persona que desitgi profunditzar el seu coneixement de la llengua i la cultura italianes, ja sigui per interès personal, laboral o bé perquè pensin viatjar a Itàlia ja sigui per motius de feina, estudis (Erasmus) o per fer turisme; o bé en cas que hagin de relacionar-se amb persones de llengua italiana. Cal tenir coneixements previs d’italià de nivell A2.