Area de Cursos Monogràfics i de Llengua Instrumental

FRANCÈS 1

Professora: Marie Rivière

Nivell: A1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates: d’1 d’octubre de 2018 al 20 de maig de 2019

Horari: dilluns, de 18:00h a 20:30h.

Curs adreçat a principiants en llengua francesa.


FRANCÈS 2

Professora: Audrey Voets

Nivell: A1+/A2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 2 d’octubre de 2018 a 7 de maig de 2019

Horar:. dimarts, de les 18.00h a les 20.30h.

Adreçat a principiants en llengua francesa que hagin fet ja un primer curs de 70 hores de nivell A1 o bé que puguin acreditar aquest nivell mitjançant certificat o test d’anivellament.


FRANÇAIS 3

Professor: Julia Vergnais

Nivell: A2+/B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 3 d’octubre de 2018 a 8 de maig de 2019

Horari: dimecres, de 18:00h a 20:30h

Adreçat a estudiants de nivell pre-intermedi que hagin fet ja un segon curs de 70 hores de nivell A1+/A2 al nostre centre o bé que puguin acreditar aquest nivell mitjançant certificat o test d’anivellament.


FRANÇAIS 4

Professor: Julia Vergnais

Nivell: B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 4 d’octubre de 2018 a 23 de maig de 2019

Horari: dijous, de 18:00h a 20:30h

Adreçat a estudiant de nivell intermedi en llengua francesa que hagin fet ja un tercer curs de 70 hores de nivell A2/B1.1 al nostre centre o bé que puguin acreditar el nivell . El curs també pot ser d’interès per presentar-se a l’examen de certificat de nivell intermedi (CNI) de les EOIs.


ITALIANO 1

Professora: Imma Llopart

Nivell: A1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 1 d’octubre de 2018 a 20 de maig de 2019

Horari: dilluns, de les 18.00h a les 20.30h

Adreçat a qualsevol persona que desitgi introduir-se en la llengua i cultura italianes, ja sigui per interès personal, laboral o per fer turisme. No cal tenir coneixements previs d’italià.

 

ITALIANO 2

Professora: MIchela d'Auria

Nivell: A2 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 3 d’octubre de 2018 a 8 de maig de 2019

Horari: dimecres, de 18:00h a 20:30h

Adreçat a les persones que van fer el curs Italià 1 ofert pel centre o bé a qualsevol persona que desitgi treballar la llengua i la cultura italianes. Cal tenir coneixements previs d’italià de nivell A1.

 

ITALIANO 4

Professor:. Michela D’Auria

Nivell: B1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües

Dates de realització: de 3 d’octubre de 2018 a 8 de maig de 2019

Horari: dimarts, de 18:00h a 20:30h


Adreçat a les persones que van fer el curs Italià 3 ofert pel centre o bé a qualsevol persona que desitgi profunditzar el seu coneixement de la llengua i la cultura italianes. El curs també pot ser d’interès per presentar-se a l’examen de certificat de nivell intermedi (CNI) de les EOIs.

Curs pendent de reconeixement com a crèdit de formació per part del Departament d'Ensenyament