Convocatòria de les proves extraordinàries i ordinàries 2017-2018

examEl Departament d’Ensenyament organitza les proves extraordinàries i ordinàries del curs 2017-2018 per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1.
Per a més informació, cliqueu aquí.

Convocatòria extraordinària d’anglès:

Per alumnes lliures d’anglès dels nivells intermedi, avançat i C1.

Inscripció: a partir de les 9h del 27 de novembre de 2017 fins a l’1 de desembre de 2017 a les 23:59h

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2017

Presentació de la documentació (al registre de l’EOI Esplugues): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2017. La documentació es pot presentar per correu ordinari, correu electrònic o en mà.

Horari del registre: dilluns i dimarts de 16.00h a 19.00h i dimecres i dijous de 10.30h a 13.00h

Data de la prova escrita: 16 de febrer de 2018 a la tarda

Més informació i inscripcions: aquí.

Convocatòria ordinària de tots els idiomes:

Per alumnes lliures de tots els idiomes ofertats a les EOI de Catalunya dels nivells intermedi, avançat i C1.

Inscripció: a partir de les 9h del 5 de març de 2018 fins al 9 de març de 2018 a les 23:59h

Dates de les proves escrites: durant el mes de juny

Més informació i inscripcions: aquí.