Certificats i proves

Diploma 1-96

CERTIFICATS

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en quatre nivells que, un cop superats, donen dret als certificats corresponents.

Certificat de Nivell Bàsic

El certificat de Nivell Bàsic s’obté en aprovar 2n. No cal sol·licitar-ne l’expedició. L’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades. En la pàgina web de l’escola s’anuncia quan es pot passar a recollir el certificat (generalment a partir del mes d’octubre o novembre de l’any que s’ha aprovat).

Certificat de Nivell Intermedi

El certificat de Nivell Intermedi s’obté en aprovar el 3er curs. No cal sol·licitar-ne l’expedició. L’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades, tant per a l’ensenyament oficial presencial com per als candidats lliures. Al web de l’escola s’anuncia quan es pot passar a recollir el certificat (generalment a partir del mes octubre o novembre de l’any que s’ha aprovat).

Certificat de Nivell Avançat

El certificat de Nivell Avançat l’expedeix el Departament d’Ensenyament, després que la persona interessada hagi fet la sol·licitud i l’abonament de les taxes corresponents. La tramitació s’ha de fer a Secretaria a partir del 15 d’octubre. Cal consultar a Secretaria l’import de les taxes.

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI o del passaport.
 • Carnet de família nombrosa vigent (si escau)

Certificat de Nivell C1

El certificat de NIvell C1 s’obté en aprovar el 6è curs. No cal sol·licitar-ne l’expedició. L’escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades. A la pàgina web de l’escola s’anuncia quan es pot passar a recollir el certificat (generalment a partir del mes octubre o novembre de l’any que s’ha aprovat).

PROVES

Trobareu la informació relativa a la descripció i qualificació de les proves aquí. 

També podeu consultar mostres de proves dels diferents certificats aquí. 

Per tal d’accedir a la informació relativa a les convocatòries per a l’obtenció dels certificats (extraordinària de febrer de 2017 i ordinària de juny de 2017), aneu a aquest enllanç. 

Convocatòria extraordinària de febrer de 2017: La data de la prova de certificat escrita de Nivell Intermedi, Avançat i C1 d’anglès és el 3 de febrer de 2017 a las 16:00h. Pel que fa a la prova d’expressió oral, en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s’indica el dia i l’hora.

Convocatòria ordinària de maig-juny de 2017: La informació detallada sobre la prova de certificat de Nivell Intermedi, Nivell Avançat i C1 la trobareu aquí.

 

Dates de les proves escrites juny 2017

Tot seguit indiquem les dates de les proves per a l’obtenció dels certificats dels idiomes que s’imparteixen en l’EOI Esplugues:

 

Nivell Intermedi

 • Alemany: 7 de juny a la tarda
 • Anglès: 1 de juny a la tarda
 • Francès: 6 de juny a la tarda
 • Italià: 7 de juny a la tarda

Nivell Avançat

 • Alemany: 16 de juny a la tarda
 • Anglès: 12 de juny a la tarda
 • Francès: 16 de juny a la tarda
 • Italià: 15 de juny a la tarda

Nivell C1

 • 22 de maig a la tarda

Pel que fa a la prova d’expressió oral, en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s’indica el dia i l’hora.

Més informació a la XTEC