Certificats i proves

Diploma 1-96

CERTIFICATS OFICIALS

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en quatre nivells que, un cop superats, donen dret als certificats corresponents.

Descripció i qualificació de les proves

Mostres de les proves

Convocatòries per a l’obtenció dels certificats (extraordinària de febrer de 2017 i ordinària de juny de 2017)

ALUMNAT LLIURE Curs 2016-2017

Certificats de nivell Intermedi, Avançat i C1 d’Anglès: Convocatòria extraordinària Febrer 2017

Dates de les proves orals de la convocatòria extraordinària Febrer 2016 (el dia i hora es confirmaran el dia de la prova)

Certificats de nivell Intermedi, Avançat i C1: Convocatòria ordinària Maig-Juny 2017

Dates de les proves orals juny 2017 (el dia i hora exactes es confirmaran a cada alumne el dia de la prova escrita):

Dates de les proves escrites juny 2017

Nivell Intermedi

  • Alemany: 7 de juny
  • Francès: 6 de juny
  • Anglès: 1 de juny

Nivell Avançat

  • Anglès 12 de juny
  • Francès 16 de juny

Nivell C1

  • 22 de maig

Més informació a la XTEC