Certificats i proves

Diploma 1-96

CERTIFICATS OFICIALS

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en quatre nivells que, un cop superats, donen dret als certificats corresponents.

Descripció i qualificació de les proves

Mostres de les proves

Convocatòries per a l’obtenció dels certificats (extraordinària de febrer de 2018 i ordinària de juny de 2018)

ALUMNAT LLIURE Curs 2017-2018

Certificats de nivell Intermedi, Avançat i C1 d’Anglès: Convocatòria extraordinària Febrer 2018:  16 de febrer

Dates de les proves orals de la convocatòria extraordinària Febrer 2018 (el dia i hora es confirmaran el dia de la prova)

Certificats de nivell Intermedi, Avançat i C1: Convocatòria ordinària Maig-Juny 2018

Dates de les proves orals juny 2018 (el dia i hora exactes es confirmaran a cada alumne el dia de la prova escrita):

Dates de les proves escrites juny 2018

Nivell Intermedi

  • Alemany: 6 de juny, 15:30
  • Francès: 5 de juny, 15:30
  • Anglès: 31 de maig, 15:30

Nivell Avançat

  • Anglès 8 de juny, 15:30
  • Francès 15 de juny, 15:30

Nivell C1

  • 22 de maig, 15:30

Més informació a la XTEC