Certificats de nivell bàsic i intermedi

A partir del 16 de juliol podreu passar a recollir els certificats de nivell bàsic i intermedi.
La tramitació dels títols de nivell avançat i C1 no es podrà realitzar fins el mes d’octubre